حالا بخوانید
PEGI Age Ratings

چطور بود؟ خوش ات اومد؟
عالیه
0%
سورپرایز
0%
خوشم اومد
50%
معمولیه
0%
خوشم نیومد
13%
عصبانیم
13%
گیج شدم
0%
غصه خوردم
0%
حرصم گرفت
0%
افتضاحه
25%
درباره نویسنده
1234 1234

نظر یا نقد کوتاهی بنویسد: