حالا بخوانید
PEGI Age Ratings

چطور بود؟ خوش ات اومد؟
عالیه
0%
سورپرایز
0%
خوشم اومد
44%
معمولیه
0%
خوشم نیومد
11%
عصبانیم
22%
گیج شدم
0%
غصه خوردم
0%
حرصم گرفت
0%
افتضاحه
22%
درباره نویسنده
1234 1234

نظر یا نقد کوتاهی بنویسد: