حالا بخوانید
ESRB Age Rating

چطور بود؟ خوش ات اومد؟
عالیه
25%
سورپرایز
0%
خوشم اومد
17%
معمولیه
17%
خوشم نیومد
8%
عصبانیم
17%
گیج شدم
0%
غصه خوردم
0%
حرصم گرفت
8%
افتضاحه
8%
درباره نویسنده
1234 1234

نظر یا نقد کوتاهی بنویسد: