حالا بخوانید
ESRB Age Rating

چطور بود؟ خوش ات اومد؟
عالیه
27%
سورپرایز
0%
خوشم اومد
18%
معمولیه
18%
خوشم نیومد
0%
عصبانیم
18%
گیج شدم
0%
غصه خوردم
0%
حرصم گرفت
9%
افتضاحه
9%
درباره نویسنده
1234 1234

نظر یا نقد کوتاهی بنویسد: